آزمون ورودی مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما و gps

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/34bf3a664f53452b922a1f9a2a502e15.jpeg

فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1394 و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودی دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما را در سال 1394 به شرح زیر برگزار ‌نماید: ... - محل برگزاری: محدوده استان گیلان - مختصات محل برگزاری دوره متعاقباً اعلام خواهد شد. - زمان برگزاری: پنجشنبه 22 مرداد ماه ۱۳۹4 ـ ساعت ۷ صبح. - مدارك و شرايط موردنياز: 1.اصل کارت بیمه ورزشی سال 1394 2. رونوشت حکم کارآموزی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما و کارآموزی GPSکه حداقل 6 ماه از تاریخ برگزاری دوره گذشته باشد. 3. رونوشت کارت ملی 4. ارائه گواهی صحت و سلامت 5. معرفی‌نامه از هیأت استان 6. فیش واریزی - هزینه دوره: واریز مبلغ 600000 ریال (ششصد هزار ریال) به شماره حساب سیبا 0106008114002 بانک ملی، شعبه پیام انقلاب اسلامی، به نام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی - لوازم موردنياز: پوشاک و کفش و لوازم مورد نیاز جهت کوهپیمایی ـ لوازم شخصی ـ نوشت‌افزار ـ کمک‌های اولیه و تغذیه جهت یک روز - توجه: 1- کلیه متقاضیان می‌بایست با آمادگی کامل تئوری و عملی در دوره حضور یابند. 2- کلیه متقاضیان با تجهیزات استاندارد و کلیه تجهیزات مورد نیاز مانند قطب‌نمای مناسب، خط‌کش، نقاله، اشل و ... در آزمون حضور یابند. ۳ـ هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه به عهده شرکت کننده می‌باشد. 4ـ معرفی‌نامه و فیش واریزی (رسید برای پرداخت‌کننده) بایستی تا قبل از تاریخ 14 مردادماه 1394 به آدرس: رشت، خیابان نامجو، ورزشگاه عضدي، هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان گيلان، ارسال شود. 5ـ به درخواست‌های ارائه شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و از حضور این افراد در دوره ممانعت به عمل خواهد آمد. 6ـ مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک تا پایان وقت اداری 14 مرداد ماه 1394 7ـ همراه داشتن اصل بیمه ورزشی و گواهی صحت سلامت در آزمون الزامی است. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با آقای کسایی، مسئول روابط عمومي کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان به شماره 09119339441 تماس حاصل نمایند.