برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه 3 سنگ‌نوردی

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/05dfc4476cd4419790747a2e47e789b1.jpeg

کارگروه آموزش فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال 1394 به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد یک دوره آزمون ورودی مربیگری درجه 3 سنگنوردی، ویژه آقایان و بانوان را به شرح زیر برگزار نماید... - زمان ثبت نام و پذیرش: پنجشنبه 1مرداد 94 ـ ساعت 7 بامداد - مکان ثبت نام و پذیرش: کرج ، کیلومتر 30 جاده کرج چالوس، دیواره سنگنوردی پل خواب - پایان آزمون: جمعه 2 مرداد 94 ساعت 20 - مدارک و شرایط مورد نیاز: 1- رونوشت کارت ملی. 2- ارائه اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری. 3- ارائه رونوشت حکم کار آموزی پیشرفته سنگنوردی که یک سال تمام از تاریخ برگزاری آن گذشته باشد. توسط هیات استان برابر اصل شود 4- حد‌اقل سن22 سال تمام. 5- ارائه گواهی پایان خدمت یا تعیین وضعیت خدمت (آقایان) برابر اصل توسط مراجع ذیصلاح. 6- ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل توسط مراجع ذیصلاح. 7- ارائه اصل گواهی صحت و سلامت. 8- ارائه معرفی نامه از هیأت استان.( بدون معرفی‌نامه از هیأت استان به هیچ عنوان ثبت‌نام انجام نخواهد شد )‌ 9- تمامی مدارک بالا میبایست در هنگام ثبت نام ارائه شود * هزینه دوره: مبلغ 1000000 ریال به حساب سیبا شماره 0106008114002 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی کد 98 به نام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی -‌ لوازم و تجهیزات مورد نیاز: لوازم شخصی ـ نوشت افزار ـ کمک‌های اولیه ـ کلیه لوازم فنی سنگنوردی * همراه آوردن لوازم شب مانی الزامی میباشد *تغذیه در طول دوره به عهده نفرات میباشد - توجه: 1- مهلت ثبت نام وارسال اصل فیش واریزی (رسید برای پرداخت کننده) تا پایان وقت اداری 15/تیر/1394میباشد پس از پایان مهلت مقرر هیچ‌گونه مدارکی توسط دبیر خانه تحویل گرفته نخواهدشد و ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد. همچنین ضروری است ارسال نامه‌ها در ساعت اداری انجام پذیرد. 2- لوازم فنی باید دارای استانداردهای لازم باشد. 3- آزمون کتبی در دوره مذکور از جزوه کارآموزی سنگنوردی و پیشرفته سنگنوردی اخذ خواهد شد.