برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه 2 سنگ‌نوردی

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/bb87ca5d39b74d9f80e0fc681c2d2fc0.jpeg

کارگروه آموزش فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال 1394 به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد یک دوره آزمون ورودی مربیگری درجه 2 سنگنوردی، ویژه آقایان و بانوان به شرح زیر برگزار نماید.... - زمان ثبت نام و پذیرش: پنج‌شنبه 8 مرداد 94 ـ ساعت 7 بامداد - مکان ثبت نام و پذیرش: کرج ، کیلومتر 30 جاده کرج چالوس، دیواره سنگنوردی پل خواب - پایان آزمون: جمعه 9 مرداد 94 ساعت 20 - مدارک و شرایط مورد نیاز: 1- رونوشت کارت ملی. 2- ارائه اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری. 3- ارائه رونوشت حکم مربیگری درجه 3 سنگ نوردی که دو سال تمام از تاریخ برگزاری آن گذشته باشد. 4- ارائه مستنداتی مبنی بر برگزاری 6 دوره کارآموزی سنگنوردی به عنوان مدرس. 5- حداقل سن 24 سال تمام. 6- ارائه گواهی پایان خدمت یا تعیین وضعیت خدمت (آقایان) برابر اصل توسط مراجع ذیصلاح 7- ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل توسط مراجع ذیصلاح 8- ارائه اصل گواهی صحت و سلامت. 9- ارائه معرفی نامه از هیأت استان ( بدون معرفی‌نامه از هیأت استان به هیچ عنوان ثبت‌نام انجام نخواهد شد ) 10- تمامی مدارک بالا میبایست در هنگام ثبت نام ارائه شود هزینه دوره: اصل فیش واریزی به مبلغ : 1000000 ریال به حساب سیبا شماره 0106008114002 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی کد 98 به نام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی - لوازم و تجهیزات مورد نیاز: لوازم شخصی،نوشت افزار، کمک‌های اولیه، کلیه لوازم فنی سنگنوردی * همراه آوردن لوازم شب مانی الزامی میباشد *تغذیه در طول دوره بعهده نفرات میباشد - توجه: 1- مهلت ثبت نام و ارسال اصل فیش واریزی (رسید برای پرداخت کننده) تا پایان وقت اداری 20/04/1394 میباشد پس از پایان مهلت مقرر هیچ‌گونه مدارکی توسط دبیر خانه تحویل گرفته نخواهدشد و ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد. همچنین ضروری است ارسال نامه‌ها در ساعت اداری انجام پذیرد. 2- لوازم فنی باید دارای استانداردهای لازم باشد. 3- آزمون کتبی در دوره مذکور از جزوه کار‌آموزی سنگنوردی و پیشرفته سنگنوردی و مربیگری درجه 3 سنگ اخذ خواهد شد. 4- شایسته است هیأت‌های استان ها یک روز قبل از تاریخ‌های فوق ثبت نام خود را انجام دهند و در روز پایانی در ساعت اداری به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اعلام نمایند. 5- لازم به ذکر است که کلیه متقاضیان شرکت در دوره میبایست در آخرین دوره بازآموزی به عنوان مدرس معرفی شده باشند