همایش کوهستان پاک با حضورهمنوردان باشگاه تهران

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/a55a27e592504ee9b62f6678bbf78d96.jpeg

پیرو اطلاعیه درخصوص برگزاری «همایش کوهستان پاک» با محوریت پاکسازی «رود دره درکه»، این برنامه با مشارکت جمعی از کوه‌نوردان و طبیعت‎‌دوستان در هفته ي گذشته برگزار شد . بر این اساس با توزیع کیسه‌های زباله از «پناهگاه پلنگچال» تا «میدان درکه» و از «پناهگاه» تا «ایستگاه 5 تله‌کابین توچال» مسیر از زباله‌های موجود پاکسازی گردید. اين برنامه با مساعدت و پشتیبانی شهرداری منطقه یک؛ ناحیه کوهستان، هیئت استان تهران، باشگاه كوه نوردي تهران و سايرگروه‌ها، تشکل‌ها و باشگاه‌ها ، کارکنان پناهگاه پلنگچال و عموم کوه‌نوردان و طبیعت‌دوستان برگزار گرديد. باسپاس و قدرداني از همنورداني كه دراين برنامه شركت نمودند