فراخوان «پاکسازی مجتمع ورزشی کوهستانی پلنگ‌چال» و محوطه اطراف

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/f4b6edcf859847d98053cafb40ee12c4.jpeg

كارگروه پناهگاه‌های فدراسیون با صدور اطلاعیه از عموم دوستداران طبیعت و جامعه کوه‌نوردان به منظور «پاکسازی مجتمع ورزشی کوهستانی پلنگ‌چال» و محوطه اطراف دعوت به عمل آورد. زمان: پنج‌شنبه و جمعه 14و 15خرداد 94 . امید است با یاری سبز خود در صیانت از محیط زیبای کوهستان سهیم باشید. در این برنامه ناحیه کوهستان شهرداری منطقه یک نیز همکاری خواهد داشت.