اجراي برنامه ي گرده آبك

/Content/files/d2cf6b271db742a4abd836aa3cb59502/e93302eb14bd4f698ab88eeb9e5be59c.jpeg

برنامه ي گرده آبك نيز جمعه اين هفته هشتم خرداد برگزار مي گردد ، همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند با سرپرست برنامه آقاي رضا برمكي تماس حاصل نمايند 09125081934 - داشتن كارآموزي سنگ براي شركت كنندگان الزامي است - حضور همنورداني كه در برنامه ي گرده آلمانها شركت خواهند داشت الزامي است