برنامه ي سرچال

/Content/files/d2cf6b271db742a4abd836aa3cb59502/fff87d64170c43cb82e7009632890b30.jpeg

صعود به منطقه سرچال جهت برگرداندن بارگذاري انجام شده در صعود زمستانه ي علم كوه در تاريخ جمعه /3/8/ اجرا خواهد شد .همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه را دارند با آقاي صالحي سرپرست برنامه تماس حاصل نمايند.09123573812