اجراي برنامه پل خواب 94/3/2

/Content/files/d2cf6b271db742a4abd836aa3cb59502/4e16a3a96bca48a6a4c4ee612bbd50f9.jpeg

..برنامه ي سنگ نوردي در منطقه ي پل خواب روز جمعه دوم خرداد جايگزين برنامه ديواره ي لجور اراك برگزار مي گردد.همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه را دارند با سرپرست برنامه آقاي رضا برمكي تماس حاصل نمايند09125081943