تقويم ورزشي اعضاي جديد،سري دوم

/Content/files/d2cf6b271db742a4abd836aa3cb59502/320ae378bb82472f8fe9db87f7aad19e.jpeg

زمان اجراء مدت زمان اجراء برنامه نام برنامه منطقه صعود سرپرست برنامه مربی ۹۴/۳/۱ یکروزه کماچال ولنجك راضیه خادمیان کوروش حسن زاده ۹۴/۳/۸ یکروزه چین کلاغ دركه حمید ناظوری مسعود محمدی ۹۴/۳/۲۲ یکروزه دارآباد دارآباد رضا نجاری حسن فولادی خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید قبل از شرکت در برنامه حتما با سرپرست برنامه هماهنگ نمایید ثبت نام در برنامه حضوری بوده و در جلسات روزهای سه شنبه انجام میپزیرد فقط نفراتی که در باشگاه ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل نموده اند، قادر به شرکت در برنامه میباشند حضور در این برنامه ها الزامی اس