فراخوان دومین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/056eed69e534480aa137d1e9e0fa018a.jpeg

بخش یخ نوردی و درای تولینگ ،کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال 94 با هدف توسعه کمی و کیفی رشته درای تولینگ وآمادگی نفرات در نظر دارد دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی و اعزام های آزاد را در 2بخش مردان و زنان به شرح زیر برگزار نماید: ... زمان پذیرش بخش مردان:روز چهار شنبه 20خرداد ماه94-ساعت 14الی 18 زمان پذیرش بخش زنان:روز پنج شنبه 21خرداد ماه94- ساعت 14الی 18 محل پذیرش:مازندران-پلور-مجتمع کوهستانی پلور مدارک مورد نیاز جهت پذیرش: 1-معرفی نامه هیئت استان 2-گواهی صحت و سلامت 3 -اصل بیمه ورزشی سال94 4- اصل کارت ملی 5-یک قطعه عکس3*4 6-ارائه اصل فیش واریزی ـ هزينه ثبت نام: : واریز مبلغ 800000 ریال پرداخت به شماره حساب سیبا0106008114002 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی به نام فدراسیون کوه‌نوردی وصعودهای ورزشی ج.ا.ا توجه : مهلت ثبت نام تا تاریخ پانزدهم خرداد ماه می باشد. از افرادی که تا تاریخ فوق اقدام به ثبت نام ننمایند مبلغ 1/000/000 ريال اخذ خواهد شد. در صورت تشکیل تیم ملی یا اعزام آزاد به مسابقات برون مرزی،تنها از افرادی که دراین مسابقات شرکت نموده اند دعوت به عمل می آید. اسکان و تغذیه نفرات ثبت نام شده در طول مدت مسابقه به عهده میزبان می باشد. با توجه به قوانین وشرایط مسابقه داشتن پوشش کامل و مناسب برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. (تونیک-شلوار-مقنعه برای بانوان) کلیه شرکت کنندگان موظف به همراه داشتن تمامی لوازم فنی استاندارد می باشند.(کلاه ایمنی،دستکش،تبر،کرامپون و . . . . . . . .) همراه داشتن پوشاک مناسب فصل و لوازم انفرادی الزامی است. شرط سنی حضور در مسابقات داشتن سن 18 سال تمام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتربه سايت فدراسيون و يابا شماره تلفن همراه 09123710610 ،آقای مجید اسکندری مسئول بخش یخ نوردی و درای تولینگ تماس حاصل فرمائید.