برگزاری دوره آموزشی نجات فنی و مبانی جستجو

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/e449387b8d684e8092db4820fcfe6684.jpeg

كارگروه آموزش فدراسیون در نظر دارد دوره آموزشی نجات فنی و مبانی جستجو را به شرح زیر در بهار‌94 برگزار نماید .... - زمان ثبت‌نام: ساعت 17 اولین روز دوره - تاریخ برگزاری:24تا 26 اردیبهشت سال جاری ـ دوره مبانی جستجو 30 و 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه دوره نجات فنی - محل برگزاری: قرارگاه پلور - مدارک و شرایط موردنیاز: 1ـ معرفی‌نامه از هیئت استان 2ـ گواهی صحت و سلامت از پزشک 3ـ کارت بیمه ورزشی سال 94 ـ هزينه: ارائه فیش بانکی به مبلغ ششصد هزار ريال برای دوره مبانی جستجو و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای دوره نجات فنی به حساب سیبا شماره 0106008114002 بانک ملی، شعبه پیام انقلاب اسلامی، به نام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی - توجه: ـ لازم به ذکر است از سال 1394 دوره مبانی جستجو پیش‌نیاز مربیگری کوهپیمایی و نجات فنی، پیش‌نیاز مربیگری سنگنوردی و نجات برف نیز پیش‌نیاز مربیگری برف و یخ خواهد بود. ـ شرکت‌کنندگان می‌توانند در یک و یا در هر دو دوره حضور یابند. ـ جهت شرکت در دوره نجات فنی دارا بودن گواهینامه پیشرفته سنگ الزامی می‌باشد. ـ متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با آقای امیر طالبی، مسئول آموزش بخش جستجو و نجات فدراسیون به شماره 09121868227تماس حاصل نمایند.