پايان اکسپديشن بهار 1394

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/167b3af9575a468ab8b5b671cd42b064.jpeg

"در پي وقوع زمين لرزه اي شديددر نپال و كشته و زخمي شدن بيش از دوهزارنفر و همچنين وقوع بهمن هاي متعدد در بيس كمپ اورست ،عظيم قيچي‌ساز" درسايت شخصي خود خبر داد؛ "تمامي کو‌ه‌نوردان از کمپ يک توسط هلي‌کوپتر به کمپ اصلي منتفل شده‌اند. همچنين شمار زيادي از کوه‌نوردان کمپ اصلي را ترک کرده و به "گوراک شيپ" Gorak shep، "پريچه" Pheriche و ديگر روستاهاي پايين دست رفته‌اند. پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه دارند و با هر پس‌لرزه‌ بهمني فرو مي‌ريزد. وسايلم را جمع کرده‌ام و تصميم دارم فردا صبح به سوي کمپ‌هاي پايين‌ حرکت کنم. اخبار زلزله را دنبال مي‌کنم و براي مردم خوب و دوست‌داشتني "نپال" دعا مي‌کنم.