تقويم ورزشي اعضاي جديد سال 94

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/661069b767ae47ceb3917b93d16de1e7.jpeg

طبق برنامه ریزی صورت گرفته همچون سالیان قبل ، نفراتی که به عضویت باشگاه کوه نوردی تهران درمی آیند می بایستی جهت آشنایی با باشگاه و اصول اولیه کوه پیمایی درچند برنامه پیش بینی شده به شرح زیرشرکت نمایند زمان اجراء مدت زمان اجراء برنامه نام برنامه منطقه صعود سرپرست برنامه مربی ۹۴/۲/۱۱ یکروزه چین کلاغ درکه حمید ناظوری حسن فولادی ۹۴/۲/۲۵ یکروزه کماچال ولنجک منصوره رجبلو علیرضا احمدی ۹۴/۳/۸ یکروزه کلکچال جمشیدیه سعید میرجلالی حسین صفری خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید: حضور اعضای جدید دراین برنامه ها الزامی است قبل از شرکت دربرنامه حتما با سرپرست برنامه هماهنگ نمایید ثبت نام در برنامه حضوری بوده و در جلسات روزهای سه شنبه انجام می پذیرد. فقط نفراتی که در باشگاه ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل نموده اند، مجاز به شرکت در برنامه میباشند.