كلاس هاي آموزشي ارديبهشت ماه

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/d6a99d4386ec4ccdb7c45a728e1f9b6e.jpeg

طبق برنامه ريزي صورت گرفته در ارديبهشت ماه كلاس هاي زير برگزار خواهد شد لذا همنورداني كه تمايل به شركت دراين دوره ها دارند در اسرع وقت با آقاي پناهي 09125547330 تماس حاصل نمايند - دوره نقشه خواني و كار با قطب نما - دوره ي كار با جي پي اس - دوره ي پزشكي كوهستان