برگزاري دوره هاي آموزشي كوه، سنگ، برف

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/e4c711a2aee8429ba661311199bc2b29.jpeg

طي برنامه ريزي صورت گرفته كلاس هاي كارآموزي كوه پيمايي، مقدماتي و پيشرفته سنگ نوردي، مقدماتي وپيشرفته برف و يخ برگزار خواهد شد . علاقمندان جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با آقاي سعيد پناهي 09125547330 تماس حاصل نمايند.لازم به ذكر است با توجه به فرصت محدود جهت برگزاري كلاس برف ،افراد متقاضي جهت ثبت نام دراسرع وقت اقدام نمايند.