بازگشت همه به سوي اوست

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/58b84c2b4491415a95ee5f2c4efd7717.jpeg

همنورد گرامي باشگاه جناب آقای حميد شهرابي در غم ازدست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته اند. ضمن عرض تسلیت ، برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم . روحش شاد يادش گرامي باد