فراخوان برگزاری دومین جشنواره صعودهای برتر

/Content/files/41c168d5220e4998bfc5f29c25605f0b/548ffa7aa2d749ed978e02a380e71897.jpeg

فدراسیون درصدد است در بهار سال 94 اقدام به برگزاری دومین جشنواره صعودهای برتر در دو محور کوهنوردی و صعودهای ورزشی نماید. لذا کلیه هیأت‌ها، گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی می‌توانند نسبت به ارسال مدارک صعودهای خود حداکثر تا 01 اردیبهشت 94 اقدام نمایند... ـ محورهای مورد نظر در کوهنوردی: 1ـ انجام کار گروهی؛ 2ـ احترام به محیط زیست؛ 3ـ پرهیز از مسیرهای خطرناک؛ 4ـ سطح بالا از توانایی فنی مورد نیاز؛ 5ـ دارا بودن روح خلاقیت در انتخاب مسیرهای کوهستانی؛ 6ـ احترام به مردم، هم تیمی‌ها، سایر تیم‌های حاضر در منطقه، مردم محلی، باربران و شرکت‌های خدماتی؛ 7ـ احترام به نسل‌های آینده و نیاز آنها به بهره‌برداری از همان منابع و امکان بهره‌برداری ایشان از آن تجارب. همچنین در بحث صعودهای ورزشی برترین صعودهای اجرا شده در طبیعت با رویکرد: 1ـ احترام به محیط زیست؛ 2ـ پرهیز از صعودهای خطرناک؛ 3ـ تلاش در راه ارتقای درجه صعود طبیعی یا مصنوعی مد نظر قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است گزارش‌های ارسالی می‌بایست به صورت مستند و مصور از تمامی مراحل صعود بوده (به صورت فیلم و عکس) و پس از تایید هیأت کوهنوردی استان جهت بررسی به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ارسال شود. همچنین در این جشنواره که در بهار سال 94 برگزار خواهد شد، برترین تلاش‌های زیست محیطی و فعالیت‌های انسان دوستانه در حوزه کوهستان و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه نشر کتاب و سایر نشریات مرتبط با کوهنوردی و صعودهای ورزشی و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در تولید لوازم کوهنوردی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.