ثبت اطلاعات مربیان در کارگروه آموزش فدراسيون

/Content/files/bda09b12b37d4e75bfd9650612195275/d93ef85a88bd4647b24634629bdb3c63.jpeg

کارگروه آموزش فدراسیون جهت تکمیل اطلاعات مربیان خود، بانک اطلاعات در نرم‌افزار کارگروه نیازمند اطلاعات دقیق مربیان سراسر کشور می‌باشد ... مقتضی است کلیه مربیان نسبت به تکمیل دقیق فرم پیوست و ارسال آن به همراه فایل عکس در ابعاد Pixel 150 × 250 به آدرس پست الکترونیک edu.msfi@gmail.com در اسرع وقت اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارسال اطلاعات خواسته‌شده به طور کامل و دقیق، نام این دسته از مربیان از لیست حذف و در سال‌های آتی از حضور آنها در دوره‌ها یا ارائه هرگونه خدمات ممانعت به عمل خواهد آمد. شماره 6594 تاریخ 12 اسفند 93