بازگشت همه به سوي اوست

/Content/files/bda09b12b37d4e75bfd9650612195275/ab11562712a442958dfaf611009b1d76.jpeg

همنورد عزيز باشگاه جناب آقاي جوهري در غم ازدست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.ضمن عرض تسليت ، براي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر مسئلت داريم . روحش شاد يادش گرامي همچنين مراسم ختم ايشان روز دوشنبه مورخ 93/12/18 ساعت 14 الي 16 در مسجد صاحب الزمان واقع در شهريار محله كهنز برگزار مي گردد.