پيش برنامه بيستون

/Content/files/bda09b12b37d4e75bfd9650612195275/8f03e798f05e437ba8d6321c239701bb.jpeg

برنامه آموزشي سنگ نوردي روز جمعه 93/12/8 در منطقه ي بند يخچال برگزار مي گردد.اين برنامه پيش برنامه ي بيستون كه در فروردين ماه برگزار مي گردد خواهد بود. مدرس آقاي حسن گرامي . جهت شركت دراين برنامه با آقاي نصيري 09128048862 تماس حاصل نماييد.