فراخوان عکس- یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار

/Content/files/ad42407ab6d64eb5a153e14512fb8bbf/f747a49381954708ade5506e06598c1c.jpeg

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی قصد دارد در راستای "حفاظت از یخچالهای کوهستانی ایران" و آگاهی بخشی در باب اهمیت یخچالهای کوهستانی در منابع آبی کشور و وضعیت گذشته و حال آنها، و همچنین بررسی تاثیرات پدیده ی گرمایش جهانی بر منابع یخچالی ایران نمایشگاه عکسی را برگزار نماید. فراخوان این نمایشگاه را در ادامه مطلب ملاحظه نمائید: ... فراخوان عکس"یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار" "یخچالهای کوهستانی سدهایی طبیعی اند که بی هیچ دیواری آب را بر پشت خود ذخیره می نمایند" فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی قصد دارد در راستای "حفاظت از یخچالهای کوهستانی ایران" و آگاهی بخشی در باب اهمیت یخچالهای کوهستانی در منابع آبی کشور و وضعیت گذشته و حال آنها، و همچنین بررسی تاثیرات پدیده ی گرمایش جهانی بر منابع یخچالی ایران نمایشگاه عکسی با عنوان" یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار" برگزار نماید. لذا در این راستا از کلیه علاقمندان، عکاسان، طبیعت دوستان و همنوردانی که تصاویری از گذشته و حال یخچالهای کوهستانی ایران دارند تقاضا می شود تصاویر خود را به یکی از طرق زیر به دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایند: ارسال تصاویر دیجیتال به پست الکترونیکی :iranglaciers@gmail.com تصاویر چاپی(که فایل دیجیتالی آن موجود نیست) را به آدرس دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایند. یا از عکس مربوطه اسکن گرفته و فایل آن را از طریق پست الکترونیکی مذکور ارسال نمایند. شرایط عکسهای ارسالی: تصاویر ارسالی با هر کیفیتی قابل ارسال می باشد. نام هر عکس شامل: نام یخچال، زاویه عکس و تاریخ ثبت عکس(مثال: یخچال شمالی سبلان، از گرده شرقی، 25/07/1360) بوده و همراه عکس ارسال گردد. نام عکاس و شماره تماس در فایل ارسالی ذکر گردد. مهلت ارسال آثار: 31شهریور 1394 آدرس دبیرخانه نمایشگاه: تهران، خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، بهارستان هشتم، شماره 19، کد پستی : 1958833573 کارگروه محیط زیست، بخش حفاظت از یخچالهای طبیعی ایران قابل ذکر است که عکسهای منتخب ارسالی در قالب نمایشگاه عکس " یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار" به نمایش گذاشته شده و از عکاسان این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.