پیشنهاد برنامه شش ماهه اول سال 94

/Content/files/ad42407ab6d64eb5a153e14512fb8bbf/afb37c81a4e54515aa63b600f41dd002.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند جهت تدوین تقویم ورزشی شش ماهه اول سال 1394،برنامه های پیشنهادی خود را تا سه شنبه 28 بهمن به کمیته اجرایی تحویل نمایید باسپاس کمیته روابط عمومی