فراخوان ششمين اردوي هيماليانوردي

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/3b6ed6e6c0df43219c9dbc83aafae8bb.jpeg

به اطلاع شرکت کنندگان در اردوهای هیمالیانوردی استان تهران می رساند ششمین اردو آموزشی هیمالیانوردی در دو گروه ( اول و دوم) طبق جداول زیر در روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ ۲و۳ یهمن ماه ۹۳ برگزار می گردد. لوازم مورد نیاز:۱- تغذیه برنامه ۲- چادر ۳- کیسه خواب زمستانی ۴- کلنگ ۵- باتوم ۶- کرامپون ۷- هارنس ۸- هشت فرود ۹- کارابین پیچ دار ۱۰- طنابچه انفرادی ۱۱- کمکهای اولیه ۱۲- کفش دوپوش ۱۳- بیل برف ۱۴- لوازم کمپینگ تذکر: عدم حضور در اردو به منزله انصراف از شرکت در اردوها می باشد. جهت كسب اطلاعات تكميلي به سايت هيئت تهران مراجعه نماييد