غاربرفي و اردوي يخ نوردي

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/8f22777f3be148fc99dd44f305e6385e.jpeg

طبق تقويم ورزشي باشگاه مي بايستي در تاريخ 93/10/19 جمعه ي اين هفته آموزش غاربرفي برگزار شود اما به دليل عدم بارش كافي اين برنامه اين هفته اجرا نخواهد شد و برنامه يك روزه صعود به قله ي سركچال انجام خواهد شد .همچنين اردوي يخ نوردي اين هفته به سرپرستي آقاي هنركار برگزار خواهد شد . همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند با سرپرست برنامه تماس حاصل نمايند 09122993633