صعود زمستاني دره يخار دماوند - گزارش چهارم

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/e8f14580afb54edbb29b1b37bffb7f46.jpeg

ادامه ي صعود و برپايي كمپ دوم طي تماس برقرارشده ازسوي تيم كوه نوري دره ي يخار دماوند ، امروز صبح با وجود هواي مساعد و وزش باد حدود 30 كيلومتر صعود از كمپ اول به سمت ارتفاعات بالاتر ادامه يافته است. طبق اطلاعات واصله با توجه به ريزش بهمن و كوبيده شدن برف ها و سفت شدن زيرپا، گام برداري ساده تر و با برفكوبي كمتري همراه بوده است .همينك ساعت 17 روز سه شنبه 93/10/2 كمپ دوم در محلي به نام دوراهي اول دره ي يخار در ارتفاع حدود4000 متري برپا و اعضاي تيم در حال استراحت مي باشند. برودت هوا در كمپ دوم امشب به منفي 15 درجه خواهد رسيد. شايان ذكر است پس ازاسقرار و برپايي كمپ دوم ،اعضا جهت انتقال بارگذاري انجام شده ي قبلي به محل كمپ فعلي اقدام ودرصورت شرايط مساعد جوي فردا به صعود ادامه خواهند داد. با آرزوي موفقيت و سلامتي براي اعضاي تيم يخار روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران