صعود زمستاني يخار دماوند - گزارش سوم

/Content/files/6d0de5aa97b241e2ae40c2557b4aedd4/4c0b6eed612d4ac899912359233ee32b.jpeg

طي آخرين تماس برقرارشده با تيم دره ي يخار دماوند در ساعت 17 امروز دوشنبه 93/10/1 ، اعضاي گروه ، صعود خود را از ارتفاع 1800 متري در منطقه ي گزنك آغاز نموده و با توجه به بارش برف در روز گذشته و برفكوبي امروز، موفق به صعود تا ارتفاع 2833 متري واقع در ابتداي دره ي يخار گرديده و اولين كمپ خود را دربالاي پهن چشمه ارتفاع 2833 متري برپا نموده اند . سرعت وزش باد امروز حدود 25 كيلومتر و هواصاف گزارش شده است. صعودي موفق همراه با سلامتي را براي اعضاي تيم آرزومنديم. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران