اولین صعود زمستانی دره یخار دماوند با حضور 3 نفر از اعضای باشگاه

/Content/files/6d0de5aa97b241e2ae40c2557b4aedd4/41e7f12b158546388ab134a40461e1df.jpeg

تیمی متشکل از کوهنوردان کشور با شعار" یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار" قصد انجام اولین صعود زمستانی دره یخار دماوند را دارند. سه نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران(ابوالفضل زمانی،نوید هنرکار و حسین صالحی) نیز در این تیم حضور دارند که برای ایشان و کل تیم آرزوی موفقیت و سلامتی می نماییم. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران