صعود زمستاني دماوند

/Content/files/6d0de5aa97b241e2ae40c2557b4aedd4/5948e60898874e94a73e866af346cf3f.jpeg

طبق تقويم شش ماهه دوم سال جاري باشگاه، صعود قله ي دماوند از مسير شمالي روستاي ناندل در تاريخ 29،28 و 30 آذر ماه به سرپرستي آقاي نصيري اجرا خواهد شد لذا همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه رادارند با سرپرست برنامه تماس حاصل نمايند 09128048862