تمرين سنگ در منطقه هملون

/Content/files/277f9409b48548a38bd6a582340c8c43/6ded670363ef4c47a3214f76f18bbf8c.jpeg

با سلام . برنامه سنگ نوردي در منطقه ي هملون جايگزين برنامه ي سياه سنگ هاي علم كوه روزجمعه ي اين هفته به سرپرستي آقاي علي نصيري اجرا مي گردد. حضور اعضاي اردوي سنگ نوردي نيز دراين برنامه الزامي است.