آموزش اصول ديواره نوردي

/Content/files/277f9409b48548a38bd6a582340c8c43/60629b382a1046eeb5536ed1cf82f960.jpeg

با سلام درجلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه اصول اوليه ديواره نوردي توسط جناب آقاي حسن گرامي ازمربيان و ديواره نوردان باتجربه كشور آموزش داده خواهد شد . حضور حداكثري اعضا به ويژه همنورداني كه در اردوي سنگ نوردي شركت مي كنند مورد انتظار است