لغو برخی دوره‌های مربیگری در منطقه یخچال سبلان

به آگاهی می‌رساند با توجه به تغییر زیست‌گاه حیوانات و حضور حیوانات وحشی در منطقه یخچال سبلان دوره‌های مربیگری درجه ۳ مورخ ۲۳/شهریور/۹۳ تا ۲۸/شهریور/۹۳ و ۳۰/شهریور/۹۳ تا ۴/مهر/۹۳ برگزار نخواهد شد و دوره های مذکور به زمستان در منطقه آبنیک موکول خواهد شد. متعاقبا تاریخ دوره ها و نفرات شرکت کننده اعلام خواهد شد.