صعود فصلي بانوان كوه نورد استان تهران

پیرو فراخوان انجام شده در خصوص برگزاری دومین صعود فصلی بانوان استان تهران در سال ۱۳۹۳به قله رخش ، این صعود در روز ۲۱ شهریور ماه و با شرایط زیر برگزار می گرددسرپرست برنامه : معصومه حبیب اللهمسیر صعود : روستای زرمان- شهرستان فیروزکوهزمان و مکان حرکت : جمعه ۲۱ شهریورماه – راس ساعت ۴:۳۰ صبح از میدان رسالت (روبرو مسجد الرسول)*خواهشمند است حداقل ده دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید.لوازم و تجهیزات مورد نیاز:۱- پوشاک و لوازم کوهپیمایی مناسب فصل۲- کمک های اولیه شخصی۳- تغذیه۴- لوازم شخصی (عینک آفتابی،چراغ پیشانی ،…)۵- کارت بیمه ورزشی سال جاری*مهلت ثبت نام توسط هیات های تابعه ، حوزه ها و باشگاه ها و گروه ها، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه تمدید شد .