همكاري با كارگروه اجرايي باشگاه

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/232f7697cf4a4a5ebe822e0e3e497217.jpeg

با سلام . كميته اجرايي باشگاه درنظر دارد از همكاري يكي از همنوردان عزيز جهت پشتيباني رايانه باشگاه استفاده نمايد لذا از دوستاني كه تمايل به همكاري دارند تقاضا مي شود با آقاي ناظوري مسئول كميته اجرايي باشگاه تماس حاصل نمايند 09125959421