جلسه عمومي سه شنبه هاي باشگاه اين هفته رنگ هنري به خود گرفت

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/d225def34ed4484a9c8fc823416872c5.jpeg

جلسه ساعت 18.20 با حضور همنوردان عزيز آغاز گرديد. درابتدا گزارش كاملي از برنامه صعود به قله ي مهرچال توسط آقاي جواد مشايخ ارائه گرديد .اين برنامه به سرپرستي آقاي پهلوان زاده انجام گرفته بود. پس از آن گزارش جامعي از برنامه صعود به قله علم كوه از مسير گرده آلمانها توسط آقاي حسين صالحي ارائه گرديد. اين برنامه به سرپرستي آقاي نصيري انجام گرفته بود. درادامه از آقاي حجت مولايي به جهت همكاري و تلاش در اجراي برنامه ي گرده آلمانها توسط آقاي نصيري با اهداي هديه تقدير شد. همچنين برنامه اين هفته ي باشگاه كلون بستك به سركچال به سرپرستي آقاي علي رضا زماني انجام خواهد شد.اين برنامه جهت آمادگي برنامه دماوند جايگزين برنامه درفك گرديد. قسمت بعدي جلسه با هنرمندي آقاي علي رضا زماني ،خانم و آقاي اكبرزاده دراجراي موسيقي زنده به پاس تقديري هرچند ناچيز از اعضاي هيئت مديره قبلي آقايان سعيد مير جلالي، مسعود محمدي،محمد حسن دباغي، علي نگهبان ومجيددرودگر اجرا گرديد. درادامه آقاي رئوفي مدير عامل محترم باشگاه ضمن سپاس از تلاش هاي اعضاي هيئت مديره قبلي هدايا و لوح تقديري نيز از سوي باشگاه به اين عزيزان اهدا نمودند. درپايان نيز از گروه موسيقي كه جهت هماهنگي و اجراي اين برنامه تلاش بسياري نموده بودند تقديروتشكر به عمل آمد و ساعت 20 جلسه خاتمه يافت. مسئول جلسه : آقاي علي رضا احمدي - حاضرين درجلسه 80 نفر