رنگ آميزي و نصب برق گير جانپناه قله ي توچال

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/156cc80156274fd790fed4064f44c385.jpeg

با سلام . جهت رنگ آميزي و نصب برق گير جانپناه قله ي توچال نياز به مشاركت همنوردان گرامي باشگاه مي باشد. لذا علاقمندان جهت شركت داوطلبانه دراين برنامه تا پايان هفته ي جاري با آقاي حميد آقارسولي 09127309906 تماس حاصل نمايند