تغییر زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ سنگ‌نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ با توجه به کثرت داوطلبان در آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ سنگنوردی به میزبانی استان البرز در تاریخ ۶ شهریور ماه ۹۳، زمان و مکان آزمون به شرح زیر تغییر پیدا کرده است. - زمان ثبت نام و شروع آزمون: چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳ ـ ساعت ۱۶ - پایان آزمون: پنجشنبه ۶ شهریور ۹۳ ـ ساعت ۲۰ - مکان ثبت‌نام و شروع آزمون: استان البرز، جاده کرج چالوس، روستای آسارا، مدرسه شهید عباسپور - مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت‌نام: ۱ـ اصل کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۳ ۲ـ کپی کارت ملی ۳ـ معرفی نامه هیئت ۴ـ اصل فیش پرداختی ۵ـ کپی کارآموزی پیشرفته سنگ ۶ـ گواهی صحت و سلامت - توجه: ـ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳ ثبت‌نام خواهد شد و بعد از ثبت‌نام در ساعت ۱۹ آزمون تئوری از مباحث کارآموزی سنگنوردی و پیشرفته سنگ بعمل خواهد آمد و آزمون عملی در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۳ در ساعت ۶ صبح در منطقه پل خواب آغاز خواهد شد. ـ وعده شام روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳ به عهده میزبان و تغذیه روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۳ به عهده داوطلبان می‌باشد. - وسایل مورد نیاز آزمون: کلاه کاسک – هارنس – کفش سنگنوردی – ابزارهای حمایتی – ابزارهای میانی – کوئیک‌درا – طناب صعود (۱ حلقه ۵۰ متری هر دو نفر) پله رکاب – اسلینگ ۱۲۰ – ۱۸۰ سانتی – وسایل صعود میمونی و بالاکشی