پخش مستند مسیر ایران بر روی برودپیک

به نقل از سايت هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران مستندی تحت عنوان”مسیر ایران بر روی برودپیک” تهیه و برای پخش در سیمای جمهوری اسلامی آماده شده است.این فیلم قرار است در دوقسمت از شبکه ورزش پخش شود. قسمت اول: شنبه ۴ مردادماه ساعت۲۱ قسمت دوم: یک شنبه۵ مردادماه ساعت۲۱