نتایج تقویم شماره 3 اعضای جدید

/Content/files/26ff2106de9a47368ffcc16f7f9b195d/ef8537092c2b42548b66dd7302dffe52.jpeg

با سلام و آرزوي موفقيت براي همنوردان جديد . قبول شدگان بابت تکمیل ثبت نام و مردودین برای تسویه به کمیته اجرایی آقای ناظوری مراجعه نمایند قبول رسول سلمانی 1 قبول سمیه جاویدی 2 قبول سارا حامد فر 3 قبول اکرم اقاجانیان 4 قبول علیرضا دولت آبادی 5 قبول سعید اسدی 6 قبول محمد علی پوراختری 7 قبول مهناز مظلوم زاده 8 قبول شادی حقی 9 قبول علیرضا نبی پور 10 قبول سارا نعمتی 11 قبول ندا قنبری 12 قبول ارغوان امینی 13 قبول عیسی واقعی 14 قبول عبدالرضا عباسی 15 قبول اسماعیل احمد پور 16 مردود نرگس کیانی 17 مردود الهام مسعودی 18 مردود ولی اله فیاضی 19 مردود آرزو لاری 20 مردود محمد علی کاظم زاده 21 مردود فرشاد روشن زاده 22 مردود فائزه حسینی 23