برنامه 6 تیر اعضای جدید

برنامه چهارم اعضای جدید با موضوع کمپینگ در کوهستان روز جمعه6 تیرماه کوه کلکچال می باشد. محل شروع برنامه درب اصلی پارک جمشیدیه ساعت 7 صبح. سرپرست و مربی آقای گلریز 09123058262. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران