راه يابي سه برنامه به بخش فينال جشنواره صعودهاي برتر كشور در سال 92

/Content/files/26ff2106de9a47368ffcc16f7f9b195d/a63a5fd3104b483ebc6655dd8c9e4d01.jpeg

12 كانديداي اولين دوره جشنواره صعودهاي برتر به شرح زير بودند: یخچال هرم داغ - باشگاه کوه‌نوردان تهران صعود زمستانی یال داغ دماوند - باشگاه کوه‌نوردان تهران صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان - باشگاه کوه‌نوردان تهران صعود دیواره علم کوه - هیئت تهران صعود زمستانی علم کوه - باشگاه اوراز مهاباد صعود یخچال سبلان - هیئت استان زنجان دیواره بیستون مسیر جشنواره -حسن گرامی صعود زمستانی گرده شرقی آزاد کوه - نیما اسکندری و روشن قوامیان دیواره علم کوه ۴۸ لهستان - هیئت تهران دیواره شاخک علم کوه از انجمن كوهنوردان زنجان گشایش مسیر وست ون و مسیر نو بر روی دیواره برف خانه (طزرجان) -امین معین از اين ميان سه برنامه: صعود زمستانه ديواره علم كوه (مسير لهستان 48) -توسط هيات تهران صعود زمستانه ديواره شاخك علم كوه - توسط انجمن كوهنوردان زنجان و صعود زمستانه يخچال شمالي سبلان - توسط باشگاه كوهنوردان تهران به عنوان سه برنامه برتر به فينال اين جشنواره راه يافته اند.