دوره بازآموزی مربیان درجه سه برف و یخ

/Content/files/68d8113846324896b5b3978149b32ec2/8163062c4f7e480b87bf5518bbfb16e3.jpeg

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۹۳ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ برف ویخ را به میزبانی هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران به‌شرح زیر برگزار ‌نماید: - زمان و مکان پذیرش دوره: چهارشنبه ۰۷/خرداد/۹۳ ـ ساعت ۷صبح ـ حسن دره، جاده زاگون - زمان برگزاری دوره: چهارشنبه ۰۷/خرداد/۹۳ تا جمعه ۰۹/خرداد/۹۳ - پایان دوره: جمعه ۰۹/خرداد/۹۳ ـ ساعت ۱۶ - مدارک و شرایط موردنیاز: ۱. اصل کارت بیمه ورزشی سال ۹۳ ۲. رونوشت کارت ملی ۳. ارائه گواهی صحت و سلامت ۴. یک قطعه عکس ۴×۳ اسکن‌شده بر روی CD ۵. معرفی‌نامه از هیأت استان ۶.همراه داشتن اصل فیش واریزی - هزینه دوره: واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به شماره حساب ۶۸۹۲۴۰۳۴ بانک ملت بنام هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران - لوازم موردنیاز: پوشاک و کفش مناسب ـ لوازم شب‌مانی(فقط کیسه خواب، نیازی به چادر نیست) ـ لوازم شخصی ـ نوشت‌افزار ـ کمک‌های اولیه ـ لوازم فنی موردنیاز،تغذیه جهت ۳روز ـ لوازم فنی باید دارای استاندارد UIAA باشد. ـ مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۳۱/اردیبهشت/۹۳ می‌باشد. - توجه: به درخواست‌های ارائه شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد واز حضور این افراد در دوره ممانعت به عمل خواهد آمد. ـ آزمون کتبی از طرح درس‌های مدون برف ویخ و موارد مطرح شده در دوره اخذ خواهد شد. مقتضی است هیأت‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها اسامی داوطلبین را در اسرع وقت به همراه فیش واریزی از طریق نمابر۷۷۸۴۵۵۵۱ به هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران ارسال نمایند.