نتایج جلسه هماهنگی سرپرستان و کمک سرپرستان

/Content/files/fe2995aa8b244448b5be01a84e94321d/cf3c4cce428d41f09d7235d9c014a84b.jpeg

اولویت با سلامتی است و مسئولیت با سرپرست القا حس اهمیت میان اعضای تیم سرپرست بودن کمرنگ اما مسئولیت ها پررنگ باشد. جذب مشارکت اعضای تیم و ایجاد حس همکاری در میان همه تعلق به جمع و دوری از ائتلاف با دوستان( در حرکت، استراحت، شب مانی و ....) صعود نکردن تاسف ندارد. جدی بودن با بد اخلاقی فرق دارد. راهنما با سرپرست تفاوت دارد اما مسئولیت با سرپرست است. عدم توصیه به خرید یکجا و گرانقیمت وسایل کوهنوردی به ویژه به اعضای کم تجربه. سرپرست معیاری برای ظاهر، لوازم، اخلاق و ... رعایت الزامات فرهنگی جامعه و منطقه میزبان توجه به منافع اقتصادی مناطق میزبان دقت در تکمیل فرمهای ارزیابی اعضا و سرپرستان ارایه گزارش به کمبته اجرایی و در جلسه ارایه پیش گزارش مختصر و مفید اهمیت مسئول فنی و سایر مسئولیت های تیم جدی گرفته شود. فرایند انتخاب مسئول فنی و وظایفش( قبل از برنامه به کمیته فنی اعلام شده و در صورت نهایی شدن قبل از اجرای برنامه به مسئول فنی منتخب اطلاع داده شود) جلوگیری از خودسانسوری در ارایه گزارش ها( اشتباهات و اتفاقات برنامه سانسور نشود) مدیریت زمان و هزینه( اصل بر کم توانی مالی اعضا است) حل تعارضات بین اعضا و بین تیمها با سرپرست است. مشورت گیری در صورت لزوم ولی اجتناب از تشویش در میان اعضا هر کسی با هر مقام اجتماعی در برنامه فقط یک عضو است استراحت در صعود ها، تغذیه و دقت و با حوصلگی در فرود تصمیم درست هم غلط است اگر دیر گرفته شود احترام متقابل بویژه به بزرگان احترام به دیگران با وادادن قدرت تصمیم گیری فرق دارد. توجه بیشتر به اعضای جدید و کم تجربه. مرجع پاسخگویی با سوالات باید واحد باشد و از طرف سرپست انتخاب و به اعضا اعلام شود. شیوه اجرای برنامه های شاخص خارج از تقویم( نام برنامه و نفرات شرکت کننده 15 روز قبل به کمیته فنی اعلام شود و در صورت تایید درقالب برنامه باشگاه انجام می گردد) مطالعه آیین نامه و اساس نامه انبار فنی و امانت وسایل و حق استهلاک مطالعه شود کمک به گروه در برنامه ها(از مسئول مالی باشگاه استعلام شود) میهمان و شرایط آن (از مسئول مالی باشگاه استعلام شود) تایید اعضای تیم قبل از برنامه توسط افراد ذی ربط( کمیته فنی، اجرایی و مالی) وظایف کمک سرپرست و مشارکت ایشان در برنامه ها( کمک سرپرستان می بایست در تمامی روند اجرای برنامه و باهماهنگی سرپرست مشارکت داشته باشند) ثبت نام برنامه ها در جلسه عمومی انجام شده و اولویت با کسانی است که حضوری ثبت نام نمایند. سرپرست بعد از برنامه از رسیدن اعضا به مقصد اطمینان حاصل نمایند.(به ویژه خانمها)