سیزدهم اسفند : مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب آئین نامه جدید باشگاه

/Content/files/e21d4344999e493fa6a6cc4b052c6f11/ada0e293d1e342a7baeebe71fe850571.jpeg

قابل توجه اعضای رسمی باشگاه کوهنوردی تهران: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر مشارکت و اعلام نظر اعضا برای تدوین آئین نامه جدید باشگاه ، به استحضار اعضای محترم می رساند پس از دریافت نظرات دوستان و با تشکیل دو کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات متعدد و در نهایت تائید هیئت مدیره ، آئین نامه جدید تهیه شده و برای ارائه در مجمع عمومی که عالی ترین مقام تصمیم گیری در باشگاه می باشد، آماده گشته است. آئین نامه پیشنهادی تهیه شده ترکیبی از آئین نامه قدیم گروه ، نیازهای حال حاضر باشگاه و نظرات اعضای محترم میباشد. در این راستا مجمع عمومی فوق العاده در روز سه شنبه مورخ 13 اسفند سال جاری راس ساعت 19 در محل باشگاه تشکیل می گردد. زمانبندی مراحل دریافت آئین نامه ، ارائه سوالات و بحث و تبادل نظر و در نهایت مجمع عمومی فوق العاده بدین شرح است: از سه شنبه مورخ 29 بهمن تا سه شنبه 6 اسفند : زمان دریافت آئین نامه جدید از سه شنبه مورخ 6 اسفند تا سه شنبه 13 اسفند ساعت 18.30 : زمان مطالعه آئین نامه جدید و مقایسه با آئین نامه قدیم و ارائه سوالات و بحث و تبادل نظر سه شنبه 13 اسفند ساعت 19 : مجمع عمومی فوق العاده در مجمع عمومی دو نفر مخالف و دو نفر موافق هرکدام به مدت 5 دقیقه صحبت کرده و پس از آن رای گیری آغاز خواهد شد. همنوردان عزیز جهت هماهنگی و دریافت آئین نامه و بحث وتبادل نظر با آقای هوتن نگهبان 09123164291 تماس حاصل فرمایند. امید است تا با حضور خود قدمی در پیشبرد اهداف باشگاه برداریم . با سپاس کمیته اجرایی باشگاه کوهنوردی تهران