صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان

/Content/files/e21d4344999e493fa6a6cc4b052c6f11/9aae7c8a546d47d9be95d2d6d670b4bd.jpeg

روز پنج شنبه 24 بهمن 1392 یخچال شمالی سبلان توسط تیم باشگاه صعود شد. طبق اعلام سرپرست برنامه ، تیم یخچال(متشکل از: ابوالفضل زمانی،علی نصیری، سعید کریمی،حسین صالحی،نوید هنرکار) بعلت سردی هوا ساعت 7.30 صبح از چادر حرکت کرده و ساعت 9 بر روی یخچال سوار شدند و ساعت 18 با موفقیت از یخچال درآمده و 18.30 پای بر قله سبلان نهادند. این تیم از مسیر یال به سمت پناهگاه فرود آمده و ساعت 22 با استقبال سایر همنوردان وارد پناهگاه شدند. هر دو تیم یخچال و یال شمالشرقی صبح روز جمعه 25 بهمن به سمت شابیل حرکت کردند و در نهایت ساعت 11.30 به شابیل رسیده و برنامه را به اتمام رساندند. همچنین تیمی برای جمع آوری چادرها به سمت یخچال حرکت کرد که پس از جمع کردن آن ، ساعت 13 به شابیل رسیدند. شایان ذکر است کل تیم صبح شنبه ساعت 6 بامداد به تهران رسید. این تلاش به یادماندنی و موفقیت ارزنده را به تیم یخچال و اعضای باشگاه تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران