آخرین وضعیت تیم اعزامی به سبلان/ (آخرین به روز رسانی شنبه 26 بهمن)

/Content/files/e21d4344999e493fa6a6cc4b052c6f11/d25d4ad9a6d447fca43de93386c84925.jpeg

تیم باشگاه کوهنوردی تهران امروز دوشنبه 21 بهمن 1392 ساعت 20 تهران را به مقصد اردبیل جهت صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان و مسیر شمالشرقی و نیز شبمانی روی قله سبلان ترک میکند. با آرزوی صعودی سالم و موفق برای تمامی همنوردان به روز رسانی چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 8:30 خوشبختانه اتوبوس تیم بدون مشکل خاصی ، صبح سه شنبه 23 بهمن به شابیل رسیده است. تیم مسیر شمالشرقی سه شنبه شب را در پناهگاه مستقر شده و امروز صبح ساعت 8 حرکت خود را به سمت قله آغاز کرده است. چنانچه این تیم امروز موفق به صعود قله شود ، بر روی قله شب مانی کرده و فردا به پناهگاه بازمیگردد. ولی اگر امروز قله را صعود نکنند ، در بین راه چادر زده و فردا به سمت قله حرکت کرده و به سمت پناهگاه بازمیگردند و برنامه شب مانی قله حذف خواهد شد. تیم یخچال دیشب را در کنار جاده چادر زده و امروز خود را به پای یخچال می رساند. با توجه به وضعیت یخ ، وضعیت کار تیم سنگین ارزیابی می شود و تیم فردا کار خود را بر روی یخچال آغاز خواهد کرد. شایان ذکر است بعلت تاخیر یک روزه ای که در برنامه تیم یخچال بوجود آمده ، تیم مسیر شمالشرقی نیز با ریتم آرام تری کار خود را دنبال خواهند کرد. وضعیت هوا مساعد بوده و فقط شب گذشته بارش اندکی در منطقه داشته اند. حال تمامی نفرات نیز خوب است. زمان بازگشت کل تیم از شابیل ، بعدازظهر جمعه 25 بهمن ماه خواهد بود. به روز رسانی چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 15:30 قله سبلان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن 1392 توسط تیم باشگاه از مسیر یال شمالشرقی صعود شد. طی تماس تلفنی با سرپرست کل برنامه ، تیم مسیر یال شمالشرقی دقایقی پیش موفق به صعود قله سبلان شدند. کل تیم به استثنای پزشک و یکی از بچه ها که در پناهگاه مستقر هستند ، امشب بر روی قله شب مانی خواهد داشت که با توجه به باد شدید و سوزی که در هوا وجود دارد پیش بینی شب سختی برای این تیم می شود و فردا نیز به پناهگاه بازخواهند گشت. به روز رسانی شنبه 26 بهمن 1392 روز پنج شنبه 24 بهمن 1392 یخچال شمالی سبلان توسط تیم باشگاه صعود شد. طبق اعلام سرپرست برنامه ، تیم یخچال بعلت سردی هوا ساعت 7.30 صبح از چادر حرکت کرده و ساعت 9 بر روی یخچال سوار شدند و ساعت 18 با موفقیت از یخچال درآمده و 18.30 پای بر قله سبلان نهادند. این تیم از مسیر یال به سمت پناهگاه فرود آمده و ساعت 22 با استقبال سایر همنوردان وارد پناهگاه شدند. هر دو تیم یخچال و یال شمالشرقی صبح روز جمعه 25 بهمن به سمت شابیل حرکت کردند و در نهایت ساعت 11.30 به شابیل رسیده و برنامه را به اتمام رساندند. همچنین تیمی برای جمع آوری چادرها به سمت یخچال حرکت کرد که پس از جمع کردن آن ، ساعت 13 به شابیل رسیدند. شایان ذکر است کل تیم صبح شنبه ساعت 6 بامداد به تهران رسید. این تلاش به یادماندنی و موفقیت ارزنده را به کل تیم و اعضای باشگاه تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران