صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان/قله سبلان

/Content/files/e21d4344999e493fa6a6cc4b052c6f11/4ddda40bd79d45c29325b9553a85d1f7.jpeg

با نام خدا برنامه شاخص زمستان ۱۳۹۲ صعود قله سبلان از مسیر یال شمال شرقی و یخچالی شمالی+ شب مانی روی قله سبلان موقعیت:استان اردبیل،مشکین شهر زمان حرکت: شب دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ مدت:چهار روز نفرات هم چادر با رنگهای یکسان مشخص گردیده اند. مقتضی است همنوردان هم چادر نسبت به هماهنگی چادر،لوازم کمپینگ و بیل برف اقدام نمایند. مسیر شمالشرقی: شرایط برنامه: زمستانی سنگین وسایل مورد نیاز مسیر یال شمال شرقی: فردی:کوله مناسب، کفش دوپوش،گتر،باس گرتکس،لباس بیس،لباس پلار،کت پر،جوراب پر،دستکش پر، کیسه خواب زمستانی،زیرانداززمستانی،فلاکس،عینک طوفان،کرانپون کوهپیمایی،کلاه طوفان،جوراب و دستکش اضافه، هدلامپ،باتوم اسکس،کلنگ،طناب انفرادی و کارابین پیچ و سایر وسایل مورد نیاز زمستانی تغذیه: ۳ وعده نهار،۳ وعده شام، ۳ وعده صبحانه+ تنقلات روز صعود به قله گروهی: چادر حداکثر سه نفره،لوازم کمپینگ(کتری،اجاق،کپسول)،بیل برف، میل سونداژ مسیر یخچال شمالی سبلان: شرایط برنامه: زمستانی سنگین،فنی و کار بایخ وسایل مورد نیاز: فردی:کوله مناسب، کفش دوپوش،گتر،باس گرتکس،لباس بیس،لباس پلار،کت پر،جوراب پر،دستکش پر، کیسه خواب زمستانی،زیرانداززمستانی،فلاکس،عینک طوفان،کوهپیمایی،کلاه طوفان،جوراب و دستکش اضافه، هدلامپ،باتوم اسکی،کلنگ،طناب انفرادی و کارابین پیچ و سایر وسایل مورد نیاز زمستانی تغذیه: ۳ وعده نهار،۳ وعده شام، ۳ وعده صبحانه+ تنقلات روز صعود به قله گروهی: چادر حداکثر سه نفره،لوازم کمپینگ(کتری،اجاق،کپسول)،بیل برف، میل سونداژ،کیت امداد فنی فردی:کرامپون یخ، تبر یخ، خود حمایت، هارنس، طناب انفرادی،تسمه ۱۲۰ دوعدد، تسمه ۸۰ دوعدد،کارابین ساده ۲ عدد، یومار، کارابین پیچ ۴ عدد، حمایت تبر ۱جفت، ، یک عدد پیچ یخ سایز متوسط،کلاه کاسک،کوله صعود،آبالاهوک، یک عدد پیچ یخ فنی گروهی( هر کرده): طناب صعود درای کاور، پیچ یخ ۱۰ عدد، کویکدرا ۶ عدد، طنابچه ۷ میل 3 متر،طنابچه ۳ میل 3 متر، بسته به آمادگی نفرات ترکیب تیمها و کرده قابل تغییر می باشد قابل ذکر است که این برنامه در قالب صعود شاخص زمستانی سال ۹۲ انجام شده و امید است همنوردان با با لوازم کامل و آمادگی لازم در برنامه حاضر شوند تا صعودی ایمن و موفق صورت گیرد. کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران