معرفی و مقایسه یخچالهای منطقه سبلان

/Content/files/4337d8ec281d4e7ea1a423e7c21dfb31/c7a2ed8da11e4ce4917990052cefc559.jpeg

یخچال و صعود یخچالی اسبابی را فراهم می کند که علاقمندان بتوانند در میان فصول گرم نیز با شرایط سرد و شبه زمستانی به فعالیت های فنی بپردازند. اکثر کوهنوردان برای انجام فعالیت های فنی در فصولی غیر از پاییز و زمستان به سمت سنگنوردی و دیواره نوردی گرایش پیدا نموده و دوباره با شروع فصل سرما کار برف و یخ و صعودهایی به این سیاق را در پیش می گرند. با این حال عده ای از کوهنوردان هستند که با فعالیت روی یخچالها، نوار فعالیت های برف و یخ خود را منقطع ننموده و خود را در سیری پیوسته از آمادگی انجام فعالیت های سرد یخنوردی نگه می دارند. در این راستا یخچالهای منطقه سبلان با تنوع و قواره های مختلف محیطی مناسب برای صعود های یخچالی را فراهم می نماید که در ادامه به معرفی و مقایسه آنها خواهیم پرداخت . امید است ماخذی قابل اتکا برای همنوردان و علاقمندان به صه صعود های یخچالی قرار گیرد. متن کامل همراه تصاویر در آدرس زیر: http://www.summitpost.org/images/original/883711.pdf