روش ساده سنجش سرعت باد

/Content/files/4337d8ec281d4e7ea1a423e7c21dfb31/407a6bf02d4544e7b27aa1e642979164.jpeg

از عوامل مهم در تشخیص خطرات کوهستان بویژه در زمستان است. به صورت معمول بهره گیری از باد سنج همراه است با هزینه بالا و حمل وسیله ای حجیم و سنگین. بهره گیری از راهکارهای تجربی شاید بتواند پاسخگوی برخی نیازهای کوهنوردان باشد. در این مورد دوست خوبم مجید درودگی در جزوه بهمن شناسی خود آورده: بوسیله یک دستمال گردن که یک گوشه آن در دست باشد. اگر دستمال کم تکان‌ بخورد و تا ۴۵ درجه بالا بیاید سرعت باد کمتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت است. اگر دستمال از ۴۵ درجه تا خط افق بالا بیاید و بیافتد، سرعت باد ۴۰ – ۲۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد. اگر دستمال در خط افق بماند سرعت باد ۶۰ – ۴۰ کیلومتر در ساعت است و در این حالت روی قله گردبادی از برف مشاهده می‌شود. منبع: کوه قاف