تیمی از باشگاه کوهنوردی تهران راهی صعود زمستانی یال داغ دماوند می شود.

/Content/files/4337d8ec281d4e7ea1a423e7c21dfb31/f8552b77b4b9432cb438892d62fb7048.jpeg

تیمی سه نفره از باشگاه کوهنوردی تهران با ترکیب مهران امیری(سرپرست)،نوید هنرکار و حسین صالحی روز چهارشنبه 25 دیماه جهت صعود زمستانی یال داغ دماوند راهی منطقه خواهند شد. یال داغ یکی از طولانی ترین و چالشی ترین یالهای دماوند بوده در جبهه شمال غربی کوه دماوند واقع گردیده است . قابل ذکر است برنامه شناسایی مسیر در تابستان گذشته و به سرپرستی نوید هنرکار انجام گردیده بود. برای این عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی می نماییم. کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران