لیست تیمهای ستاد اطلاع رسانی باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/4337d8ec281d4e7ea1a423e7c21dfb31/6965c5ed5d6443f6aca58b18e7bc1d70.jpeg

برای مشاهده بهتر روی جداول کلیک فرمایید. به اطلاع همنوردان گرامی می رساند پیرو سالهای گذشته امسال نیز باشگاه کوهنوردی تهران با مشارکت اعضای خود در ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان حضور فعال خواهد داشت. در این راستا جدولی از زمان حضور و تیمهای مشارکت کننده توسط کمیته اجرایی باشگاه تهیه و ارایه می گردد. مقتضی است که همنوردان با اطلاع از زمان حضورشان در تیمها،مشارکتی فعال داشته باشند. با سپاس کمیته اجرایی باشگاه کوهنوردی تهران